• Wykwalifikowana kadra

  Zatrudniany wykwalifikowaną, doświadczoną i zaangażowaną kadrę przygotowaną do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

 • Zajęcia poza szkołą

  Uczniowie biorą udział w atrakcyjnych zajęciach edukacyjnych poza szkołą. Działając praktycznie …

 • Baza lokalowa

  Atrakcyjana lokalizacja w centrum miasta, teren zielony przyległy do szkoły oraz różnorodność klas lekcyjnych …

 • Atrakcje i rozrywki

  Dla uczniów organizowane są wycieczki tematyczne, szkolne quizy, zabawy sportowe przy współpracy z AWF …

O Handicap

HANDICAP Stowarzyszenie na Rzecz Wyrównywania Szans Rozwojowych Dziecka o Obniżonej Sprawności prowadzi Szkoły dla dzieci i młodzieży o obniżonych możliwościach intelektualnych.
W szkołach realizowana jest podstawa programowa dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. Na rynku edukacyjnym Stowarzyszenie działa nieprzerwanie od 25 lat.

UWAGA!
STOWARZYSZENIE     HANDICAP   NIE  PROWADZI  ULICZNYCH  ZBIÓREK  PIENIĘDZY!