O Handicap

HANDICAP Stowarzyszenie na Rzecz Wyrównywania Szans Rozwojowych Dziecka o Obniżonej Sprawności prowadzi Szkoły dla dzieci i młodzieży o obniżonych możliwościach intelektualnych.
W szkołach realizowana jest podstawa programowa dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. Na rynku edukacyjnym Stowarzyszenie działa nieprzerwanie od 25 lat.

UWAGA!
STOWARZYSZENIE     HANDICAP   NIE  PROWADZI  ULICZNYCH  ZBIÓREK  PIENIĘDZY!