Indywidualna terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna- polega na aktywizacji uszkodzonych ośrodków mowy, ćwiczeniach usprawniających narządy mowy, ćwiczeniach asocjacyjnych, artykulacyjnych i oddechowych. Zajęcia służą również wzbogacaniu słownika czynnego, zwiększaniu stopnia rozumienia mowy, stymulacji pamięci słów i pamięci fonologicznej oraz usprawnianiu funkcji słuchowych i słuchu fonematycznego. Szczególnie intensywnej terapii poddane zostaną dzieci słabo mówiące i niemówiące. Zajęcia prowadzone będą w ramach spotkań indywidualnych.