PASJE, HOBBY, ZAINTERESOWANIA

Szkoła stwarza możliwość rozwoju zainteresowań uczniów poprzez:

– wakacyjny projekt „Lato w mieście”,
– działalność szkolnej sekcji sportowej Olimpiad Specjalnych: mityngi, memoriały, treningi, obozy sportowe,
– zajęcia rekreacyjno-sportowe w szkolnym ogrodzie,
– zajęcia na basenie,
– jednodniowe wycieczki szkolne,
– koncerty symfoniczne w Narodowym Forum Muzyki,
– stacjonarne warsztaty muzyczne „Wyjazdowe audycje muzyczne,”
– projekt Dolnośląskiego Centrum Filmowego- seanse filmowe,
– warsztaty kreatywne,
– warsztaty fotograficzne, instrumentalne, muzyczne, plastyczne,
– współpracę z Domami Kultury,
– szkolne kiermasze wytworów i prac uczniów,
– festyny i imprezy tematyczne.