Szkoła realizuje program opracowany przez zespół specjalistów, dostosowany do indywidualnych predyspozycji uczniów, oparty na treściach podstawy programowej. Zajęcia w pracowniach odbywają się w grupach 4-6 osobowych. Uczniowie objęci są programem kompleksowej rehabilitacji psychoruchowej.

Kładziemy nacisk na kształtowanie kompetencji przydatnych w późniejszej pracy zawodowej. Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu różnorodnych umiejętności, dzięki czemu zwiększają swoje szanse na zatrudnienie.

Nasi absolwenci podejmują próby pracy w firmach.

W porozumieniu z rodzicami, uczniowie włączani są w projekt „Trener pracy”, celem którego jest przygotowanie ucznia do podjęcia pracy.