Wszystkie Terapie

 • indywidualna terapia psychologiczna,
 • warsztaty psychologiczne,
 • indywidualna terapia logopedyczna,
 • indywidualna terapia pedagogiczna,
 • rehabilitacja ruchowa,
 • muzykoterapia
 • warsztaty poznawania świata metodą M. Montessori
 • zajęcia relaksacyjne z elementami V. Sherborne,
 • warsztaty plastyczne
 • warsztaty teatralne
 • warsztaty fotograficzne
 • gry i zabawy ruchowe dla dzieci młodszych
 • zajęcia rozwijające zainteresowania- język angielski dla uczniów starszych
 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia na basenie