Stowarzyszenie HANDICAP ogłasza nabór na rok szkolny 2021/2022 do:

  • I klasy specjalnej szkoły podstawowej oraz uzupełniający do poszczególnych klas szkoły podstawowej

Rekrutacja i opłaty

Warunkiem przyjęcia do szkoły Stowarzyszenia HANDICAP jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Od marca prowadzimy rekrutację do klas pierwszych.

Przyjęcia do innych klas możliwe są jedynie w przypadku wolnych miejsc.

Opłata za czesne rozłożona jest na 10 rat miesięcznych.

W opłacie czesnego mieszczą się wszystkie zajęcia rehabilitacyjne i popołudniowe.

Przy zapisie dziecka do szkoły obowiązuje opłata wpisowa.

Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest zawarcie umowy o świadczenie usług edukacyjnych.