• Przewodnicząca Stowarzyszenia, wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Stowarzyszenia HANDICAP 
  Dudzikowska Beata – mgr pedagogiki,
  – oligofrenopedagog,
  – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
  – terapeuta metody M. Montessori,
  – terapeuta kinezjologii edukacyjnej,
 • Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Stowarzyszenia HANDICAP 
  Kurilec Anna – mgr pedagogiki- nauczanie początkowe,
  – oligofrenopedagog,
  – terapeuta z zakresu terapii pedagogicznej,
 • Ficner Barbara – mgr psychologii klinicznej,
  – absolwent studiów podyplomowych: Diagnoza i orzecznictwo upośledzenia umysłowego,
 • Frączek Anna- mgr pedagogiki specjalnej, – oligofrenopedagog, – psycholog, – terapeuta w zakresie Pedagogiki Marii Montessori, – terapeuta w zakresie EEG- BIOFEEDBACK,
 • Borysionek Grażyna – mgr pedagogiki opiekuńczo wychowawczej, – oligofrenopedagog, – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, – terapeuta z zakresu terapii pedagogicznej,
 • Całus Brygida – mgr pedagogiki specjalnej w zakresie rewalidacja upośledzonych umysłowo,
 • Dragun  Gabriela – dr n. humanistycznych,
  – neurologopeda kliniczny,
  – specjalista wczesnej interwencji logopedycznej,
  – międzynarodowy certyfikowany terapeuta Neurofunkcjonalnej Reorganizacji wg Beatriz Padovan,
  – terapeuta miofunkcjonalny,
  – terapeuta Sanjo,
  – terapeuta kinezjologii stosowanej,
  – terapeuta czaszkowo-krzyżowy w nurcie biodynamicznym,
  – terapeuta metody werbo-tonalnej,
  – terapeuta integracji odruchów wg Sally Godard,
 • Druszcz Ewa – mgr psychologii,
  – oligofrenopedagog,
  – surdopedagog,
  – terapeuta Biofeedback,
 • Dubińska Anna – pedagog mediów i animacji kulturalnej, – oligofrenopedagog,
 • Dul Elżbieta – mgr pedagogiki opiekuńczej,
  – oligofrenopedagog,
  – nauczyciel  nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego,
  – logopeda,
 • Dzikowska Teresa – mgr pedagogiki specjalnej,
  – oligofrenopedagog,
  – neurologopeda,
 • Kałkun- Markiewicz Magdalena – mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
  – oligofrenopedagog,
  – logopeda,
  – terapeuta Integracji Sensorycznej,
 • Kiek Justyna – mgr pedagogiki- specjalność Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
  – oligofrenopedagog,
 • Knop Anna – mgr rehabilitacji ruchowej
  – oligofrenopedagog,
  – nauczyciel świetlicy,
  – pielęgniarka dyplomowana,
  – trener Olimpiad Specjalnych,
 • Kożuszek-Trojnar Magdalena – mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
  – oligofrenopedagog,
  – logopeda,
  – pedagog specjalny,
  – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
 • Trillo- Pan Katarzyna – mgr pedagogiki specjalnej,
  – oligofrenopedagog, – nauczyciel języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, – muzyk instrumentalista,
 • Pacześniak Alicja – mgr fizjoterapii,
  – oligofrenopedagog,
  – nauczyciel wychowania fizycznego,
  – terapeuta Integracji Sensorycznej,
  – hipoterapeuta,
  – trener Olimpiad Specjalnych,
 • Peroń Marzena – mgr pedagogiki – rewalidacja,
  – oligofrenopedagog,
  – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
  – terapeuta z zakresu terapii pedagogicznej,
 • Sawczuk Andrzej – mgr teologii,
  – oligofrenopedagog,
 • Szczerbań Justyna- mgr pedagogiki- rewalidacja,
  – oligofrenopedagog,
  – nauczyciel  edukacji wczesnoszkolnej,

 • Staszczyk Andżelika – mgr edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie-oligofrenopedagogika,
  – pedagog specjalny w zakresie pedagogiki leczniczej,
  – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
  – terapeuta Integracji Sensorycznej,
 • Szóstak Malwina – mgr pedagogiki w zakresie  terapii pedagogicznej
  i doradztwa zawodowego,
  – oligofrenopedagog,
  – neurologopeda kliniczny z wczesną interwencją logopedyczną,
  – logopeda kliniczny,
  – terapeuta metody behawioralnej (w trakcie uzyskania licencji),
 • Szuflat Wioletta – mgr pedagogiki- nauczanie początkowe, wychowanie przedszkolne,
  – oligofrenopedagog, – tyflopedagog, – surdopedagog, – pedagog specjalny w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera,
  – terapeuta z zakresu terapii pedagogicznej,
  – terapeuta Biofeedback i RSA- Biofeedback,
 • Śrutwa Maciej – mgr wychowania fizycznego specjalnego,
  – oligofrenopedagog,
  – nauczyciel wychowania fizycznego,
  – instruktor szachowy,

 • Szyszkowicz Katarzyna – mgr pedagogiki specjalnej- Edukacja i Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, – oligofrenopedagog, – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, – terapeuta w zakresie Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • Szczygielska Aleksandra- mgr pedagogiki- Poradnictwo i Pomoc Psychopedagogiczna, – pedagog w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i profilaktyki, – oligofrenopedagog, – terapeuta w zakresie Terapii Poznawczo-Behawioralnej,
 • Witwicka Monika- mgr pedagogiki specjalnej- Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, – oligofrenopedagog, – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z diagnostyką pedagogiczną,