WSPARCIE DLA RODZIN

Najważniejszy jest rozwój dziecka.  Szkoła wspiera wychowawcze działania rodziców poprzez:
– konsultacje z nauczycielami i nauczycielami-specjalistami,
– warsztaty psychoedukacyjne „Dobre chwile z moim  dzieckiem” dla uczniów z klas I-III i ich rodzin,
–  współpracę z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi,
 -współpracę z Fundacją IMAGO,
– współpracę z Towarzystwem Pomocy Rodzinie,
– umożliwienie rodzicom konsultacji ze specjalistami organizacji spoza placówki,
– przygotowanie uczniów, w porozumieniu z rodzicami, do aktywności zawodowej w ramach projektu „Trener pracy’.