Lato w mieście 2022

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach: 27.06 – 08.07.2022 organizujemy półkolonie– LATO W MIEŚCIE.

  • Uczestnikami półkolonii mogą być wyłącznie zdrowi uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych Stowarzyszenia Handicap.
  • Akces uczestnictwa w półkoloniach należy zgłosić telefonicznie lub mailowo, do dnia 10.06.2022 r.
  • Pierwszeństwo do uczestnictwa w półkoloniach mają dzieci rodziców pracujących zawodowo.

W następnej kolejności, w przypadku wolnych miejsc,  przyjmowani będą pozostali uczniowie. Decyzję o udziale ucznia w półkolonii podejmuje dyrektor szkoły,  po uwzględnieniu sytuacji rodzinnej dziecka.

Maksymalna ilość uczestników półkolonii – 25 osób.

Szczegółowy program i koszt półkolonii przedstawiony będzie
w późniejszym terminie.