LATO W MIEŚCIE 2021

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniach: 28.06 – 09.07.2021 na terenie placówki planujemy organizację półkolonii – LATO W MIEŚCIE.   

Zajęcia odbywać się będą wyłącznie na terenie szkoły, w małolicznych zespołach, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Maksymalna ilość uczestników półkolonii – 20 osób (cztery zespoły po 5 osób). 

  • Uczestnikami półkolonii mogą być wyłącznie zdrowi uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych Stowarzyszenia Handicap. 
  • Akces uczestnictwa w półkoloniach należy zgłosić telefonicznie lub mailowo, do dnia 11.06.2021 r. 
  • Pierwszeństwo do uczestnictwa w półkoloniach mają dzieci rodziców pracujących zawodowo.

W następnej kolejności, w przypadku wolnych miejsc,  przyjmowani będą pozostali uczniowie. Decyzję o udziale ucznia w półkolonii podejmuje dyrektor szkoły,  po uwzględnieniu sytuacji rodzinnej dziecka.

Szczegółowy program i koszt półkolonii przedstawiony będzie

w późniejszym terminie.