Zielony rekord Polski

Z dumą informujemy, że 30 kwietnia 2021 staliśmy się częścią wydarzenia w biciu zielonego rekordu Polski. Szkolny ogród służy rekreacji, nauce, obserwacji zjawisk przyrodniczych, treningom sportowym. Musi być zadbany i ładny. Starsi uczniowie kupili drzewka, krzewy
i kwiaty. Posadziliśmy rośliny, stając się architektami zielonego krajobrazu. Będziemy dbać
o wszystkie rośliny, aby mieć zdrowe powietrze a tym samym lepsze samopoczucie. Wszyscy byli zaangażowani w pracę na rzecz dobra wspólnego.