Stęsknieni wiosny

W marcu przygotowywaliśmy się do hucznego powitania wiosny. Niestety, stan pandemii uniemożliwił realizację planów. Prezentujemy prace, które wiosennie przyozdobiły pomieszczenia szkolne. Życzymy wszystkim wiosennego nastroju.

„Ko­niec śnie­gu!
Wio­sna w bie­gu!
Już bo­cia­ny po­wra­ca­ją,
Już skow­ron­ki kon­cert dają.
Tu kro­ku­sy, tam żon­ki­le
Spo­glą­da­ją na świat mile.
Bu­dzi się przy­ro­da wko­ło,
Bę­dzie pięk­nie i we­so­ło.
Słoń­ce te­raz czę­ściej świe­ci,
Na dwór wzy­wa wszyst­kie dzie­ci”.