Uwaga! Bardzo ważne!!!

W związku z sytuacją epidemiczną w placówce, to znaczy pojawiające się nowe potwierdzone testem przypadki COVID-19 wśród uczniów, członków rodzin oraz kadry szkoły, jak również sytuacją epidemiczną i obostrzeniami wprowadzonymi w kraju,
informujemy, że od dnia 22 marca 2021 do dnia 31 marca 2021 placówka będzie pracowała
w trybie zdalnym.  Sytuacja jest niepewna, dynamiczna i rozwojowa. Apelujemy o zachowanie szczególnej czujności, ostrożności w kontaktach oraz realizację zaleceń Ministerstwa Zdrowia. Mamy nadzieję, że ponownie spotkamy się w szkole po przerwie świątecznej.