Atrakcje i rozrywki

Corocznie organizujemy:
– wycieczki tematyczne,
– szkolne quizy,
– zabawy sportowe przy współpracy z AWF
– bale i zabawy tematyczne
– święto szkoły połączone z piknikiem
– świąteczne spotkania uczniów, rodziców i kadry

Prężnie działa sekcja Olimpiad Specjalnych – uczniowie biorą udział w mityngach, memoriałach, zawodach sportowych, odnosząc sukcesy.

Rokrocznie odbywają się wernisaże prac uczniów w galeriach wrocławskich.

Nasi podopieczni są laureatami konkursów plastycznych i wokalno-tanecznych. Aktywnie biorą udział w szkolnych inscenizacjach teatralnych.

Uczniowie mają możliwość skorzystania z półkolonii „Lato w mieście”.