Baza lokalowa

Atrakcyjna lokalizacja w centrum miasta z parkingiem i terenem zielonym wokół szkoły. Klasy lekcyjne wyposażone w atrakcyjne pomoce edukacyjne i tablice interaktywne. W szkołach znajdują się pracownie ze sprzętem specjalistycznym: komputerowa, gospodarstwa domowego, artystyczne z piecem ceramicznym oraz kołem garncarskim, sala rehabilitacji ruchowej ze sprzętem do integracji sensorycznej, bieżniami i rowerkami treningowymi, sala rekreacyjna z elementami wyposażenia sali doświadczania świata.

W szkołach znajdują się pracownie (ze sprzętem specjalistycznym): komputerowa, gospodarstwa domowego, artystyczne z piecem ceramicznym oraz kołem garncarskim. Sala rehabilitacji ruchowej, między innymi, ze sprzętem do integracji sensorycznej, bieżniami i rowerkami treningowymi. Sala rekreacyjna z elementami wyposażenia sali doświadczania świata.