Pomagam, bo mogę i chcę!

Trwa czas rozliczeń podatkowych.
Gorąco zachęcamy Rodziców, Przyjaciół, Znajomych
do przekazywania 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych
na rzecz Stowarzyszenia Handicap.
Uzyskane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie
zajęć rozwijających zainteresowania uczniów.
Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę 1,5% podatku dochodowego.
NUMER KRS 0000023795