Dobre chwile z moim dzieckiem

Anielskie popołudnie- to drugie spotkanie w ramach ,,Dobrych chwil z moim dzieckiem”.
Bardzo twórcza atmosfera towarzyszyła nam całe popołudnie. Mamy nadzieję, że ta propozycja utwierdziła wszystkich w przekonaniu, że lepić każdy może. W glinie, masie solnej, papierowej
i wielu innych materiałach.