XI Dolnośląski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych

3 marca 2022r. na terenie krytej pływalni Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu odbył się XI Dolnośląski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych.
Inicjatorką zawodów, odpowiedzialną za organizację i przebieg imprezy
była pani Alicja Pacześniak.
Ze względu na pandemię została ograniczona liczba uczestników.
Klub Handicap reprezentowało 11 zawodników, którzy swoją niezłomną postawą, ambicją, wolą zwycięstwa wywalczyli wymarzone medale: 7 złotych, 10 srebrnych, 2 brązowe.
Serdecznie gratulujemy!
Gościem honorowym mityngu była olimpijka pani Renata Mauer.
Nad bezpieczeństwem czuwali wykwalifikowani ratownicy medyczni i wodni.
Zawody czynnie wsparli nauczyciele akademiccy i studenci AWF.
Wszystkim wolontariuszom dziękujemy!