Dla taty życzenia, dla taty…

Uśmiech, radość, szczęście na twarzach Waszych dzieci niech będą życzeniami oraz podziękowaniami za mądrość, cierpliwość, dobroć,  zrozumienie i szlachetne serce. 
Życzymy spokoju, zdrowia, i dobrego humoru.
Więcej na profilu facebookowym szkoły.

fot. Sylwia Nadolska