Uwaga! Bardzo ważne!!!

Z przykrością informujemy, że w związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa w rodzinach uczniów (płynące informacje o pozytywnych wynikach testów) oraz obostrzeniami wprowadzanymi przez odpowiednie organy państwowe, szkoła pozostanie w trybie kształcenia na odległość do 9 kwietnia 2021r.