Świąteczne życzenia

Jako świąteczny załącznik posłużą niebiańskie zdjęcia, których autorką jest pani Sylwia Nadolska. Fotografie powstały podczas zajęć warsztatowych i miały stanowić jedność
z projektem filmowym „Świeć gwiazdeczko”.