Zasady kwarantanny

Szanowni Rodzice!

W związku z rozwojem pandemii, nieustannie apelujemy o wzmożoną czujność, obserwację dzieci, pozostawianie przeziębionych i chorych w domu, informowanie placówki o niepokojących symptomach i objawach.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 obowiązkowej kwarantannie podlegają osoby zamieszkujące z osobą zakażoną (izolowaną).

Kwarantanna osoby, która mieszka z osobą chorą na COVID- 19 i przebywającą na izolacji domowej trwa tyle, ile wynosi izolacja osoby zakażonej plus 7 dni.  Na osobach tych spoczywa obowiązek samodzielnego pilnowania terminu.