APEL DO RODZICÓW!

APEL DO RODZICÓW!

Trwa pandemia!
Nasilają się zachorowania!
Przyprowadzając do placówki  ucznia z infekcją, narażacie Państwo nie tylko zdrowie swojego dziecka, ale także innych dzieci i personelu szkoły.

Apelujemy aby:
– dzieci chore pozostawiać w domu,
– nie przyprowadzać do szkoły dzieci przeziębionych (katar, kaszel, ból głowy, ból brzucha, rozwolnienie).
Jeżeli dziecko źle się poczuje w czasie pobytu w szkole lub dziecko wykaże niepokojące objawy infekcji, nauczyciel ma OBOWIĄZEK poinformować
o tym rodzica, a rodzic ma OBOWIĄZEK odebrać dziecko ze szkoły.

PROSIMY O POSZANOWANIE  POWAGI  SYTUACJI I BEZDYSKUSYJNE REAGOWANIE!

WSZYSTKIE PODEJMOWANE DZIAŁANIA NA TERENIE PLACÓWKI SŁUŻĄ OCHRONIE ZDROWIA UCZNIÓW ORAZ CIĄGŁOŚCI STACJONARNEGO FUNKCJONOWANIA
I NAUCZANIA!