Religia dla dzieci

Pan Andrzej przygotował karty pracy dla uczniów. Niech będą one wsparciem duchowo-emocjonalnym w tym szczególnym czasie. Link znajduje się na profilu facebookowym szkoły.