Uczymy się, pracujemy w domu i w ogrodzie

W domu jest super! Można się uczyć wykonując ćwiczenia, ale można również, pomagając
w pracach domowych i nie tylko. Przedstawiamy kilka zdjęć aktywności codziennych.
Oby tak dalej!