Mikołajki

Czekaliśmy na ten dzień cały rok! W oczekiwaniu na spotkanie z Mikołajem udaliśmy się do Narodowego Forum Muzyki na mikołajkową lekcję rytmu. Wyjątkową atmosferę tego dnia tworzyły: scenografia, zabawy muzyczno-rytmiczne, mikołajowy tor przeszkód,
a nade wszystko muzyka płynąca z fortepianu i skrzypiec.
Nie zabrakło również słodyczy od Mikołaja oraz tradycyjnej świątecznej pieczątki.

Dzwonki i janczary rozlegające się po szkolnych korytarzach zapowiedziały nadejście Świętego Mikołaja. Nic się nie zmienił od ubiegłego roku- dla niego czas się zatrzymał. Natomiast my, mimo upływającego czasu, tego dnia czujemy i zachowujemy się jak małe dzieci. Jako, że wszyscy byliśmy grzeczni zostaliśmy obdarowani prezentami.