Zajęcia poza szkołą

Uczniowie biorą udział w atrakcyjnych zajęciach edukacyjnych poza szkołą. Działając praktycznie uczą się ról społecznych w codziennych sytuacjach życiowych. Aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym miasta.

Systematycznie uczniowie biorą udział m.in. w:

– koncertach edukacyjnych w Narodowym Forum Muzyki
– zajęciach warsztatowych w młodzieżowych domach kultury
– odwiedzają muzea i galerie wrocławskie

Dwa razy w roku szkolnym zwiedzają Dolny Śląsk w ramach jednodniowych wycieczek autokarowych.