tekst

 

Społeczna Specjalna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia HANDICAP powstała w 1993 r. jako pierwsza niepubliczna szkoła dla dzieci niepełnosprawnych we Wrocławiu i jedna z pierwszych tego typu placówek w Polsce.

Założenia metodologiczne:

  • realizacja programu nauczania odbywa się w zespołach klasowych liczących 4-6 dzieci
  • program dostosowany jest do indywidualnych możliwości dziecka i zróżnicowany pod względem stopnia trudności oraz zakresu materiału
  • podstawową zasadą kontaktów nauczyciela z uczniem jest zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości przeżywania emocji pozytywnych
  • nauczanie w klasie prowadzi jeden nauczyciel (z wyjątkiem wychowania fizycznego i języka obcego)
  • wszystkie dzieci objęte są programem zajęć terapeutycznych.