Standardy Ochrony Małoletnich

W czwartek, 16 maja, uczniowie Zespołu Szkół HANDICAP zostali zapoznani że standardami- zasadami ochrony dzieci i młodzieży. Bezpieczeństwo fizyczne, psychiczne, emocjonalne to podstawa funkcjonowania jednostki. Uczniowie dzięki prezentacji utrwalali, poszerzali wiedzę dotyczącą swoich praw, rozróżniali sytuacje społecznie właściwe i sposób reagowania na różne formy przemocy. Szkolna społeczność sprawdziła pozyskane wiadomości rozwiązując quiz przygotowany przez nauczycieli placówki na platformie Kahoot.