HANDICAP
Stowarzyszenie na Rzecz Wyrównywania Szans 
Rozwojowych Dziecka o Obniżonej Sprawności

KRS  0000023795

50-015 Wrocław
ul. Stawowa 1a

tel/fax: 71 343 78 15

Resultado de imagen para logo face png | Facebook icon vector, Facebook  icons, Facebook logo png

Konto bankowe:
PeKaO S.A.  05 1240 6726 1111 0000 5638 5212