Stowarzyszenie HANDICAP ogłasza nabór na rok szkolny 2024/2025 do:

  • I klasy specjalnej szkoły podstawowej oraz uzupełniający do poszczególnych klas szkoły podstawowej. W klasie I dysponujemy 4 miejscami.

Rekrutacja i opłaty:

Podstawą przyjęcia do szkoły Stowarzyszenia HANDICAP jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Czesne płatne jest przez 10 miesięcy w roku.

W opłacie czesnego mieszczą się zajęcia rehabilitacyjne oraz zajęcia rozwijające zainteresowania.

Przy zapisie ucznia do szkoły obowiązuje jednorazowa opłata wpisowa.