Europejski Dzień Muzykoterapii

Dzisiaj obchodzony jest X Europejski Dzień Muzykoterapii. Nasza szkoła posiada również
w swojej ofercie zajęcia o charakterze muzykoterapeutycznym- warsztaty instrumentalne.
Te atrakcyjne w swojej formie zajęcia wszechstronnie wspierają rozwój oraz cały proces terapeutyczny, gdzie muzyka staje się kanałem komunikacji między dzieckiem a terapeutą. Jednocześnie muzykoterapia daje możliwość indywidualnej ekspresji na poziomie dostosowanym do poszczególnych uczestników.