Wioska indiańska Pocahontas

 

W wiosce indiańskiej Pocahontas spędziliśmy atrakcyjnie czas. Wykonywaliśmy różnorodne ćwiczenia, które rozwijają   cierpliwość, równowagę, koncentrację oraz uczą odpowiedzialnej postawy wobec siebie i innych. Były gry i zabawy sprawnościowe, ćwiczenia wokalno-rytmiczne. Poznaliśmy podstawy indiańskiego życia w harmonii z otaczającym światem.