Zmiany w organizacji funkcjonowania placówki od dnia 12.04.2021

1. Szkoła podstawowa czynna jest w godzinach 7.00-14.00. Szkoła Przysposabiająca do Pracy czynna jest w godzinach 7.00-15.00. Dłuższe przebywanie ucznia w placówce możliwe jest
w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym z Dyrektorem szkoły, wyłącznie w przypadkach uczniów rodziców pracujących zawodowo.

2. Pomiar temperatury u uczniów będzie dokonywany trzy razy podczas pobytu uczniów
w placówce.

3. Obowiązuje zakaz przyprowadzania chorych, przeziębionych uczniów do szkoły.

4. Wszystkie niepokojące objawy chorobowe będą skutkowały natychmiastowym odizolowaniem ucznia w Izolatorium i  powiadomieniem rodziców oraz  obowiązkiem niezwłocznego odbioru ucznia ze szkoły.

5. Zmiana organizacji posiłków: śniadania uczniowie spożywają w pomieszczeniach klasowych. Obiady spożywają w stałych, ograniczonych ilościowo grupach, w czterech pomieszczeniach.

6. Zmiana organizacji zajęć ruchowych: uczniowie nie przynoszą strojów gimnastycznych. Rodzice są zobowiązani do ubrania dziecka w wygodny strój sportowy (wersja „cebulkowa”:
t-shirt, bluzy, spodnie dresowe, getry).  Przy sprzyjającej aurze pogodowej zajęcia ruchowe odbywać się będą w ogrodzie szkolnym- rodzice zobowiązani są do wyposażenia dziecka
w kurtkę, dostosowaną do warunków pogodowych i odpowiednie obuwie sportowe.

7. Wszystkie zajęcia terapeutyczne są przesunięte i  będą  odbywać się w godzinach pracy szkoły.

8. Od odpowiedzialnych zachowań Rodziców zależy funkcjonowanie szkoły w trybie stacjonarnym.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów i ich rodzin, nauczycieli oraz terapeutów zobowiązujemy wszystkich do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego obowiązujących w szkole.