Rehabilitacja ruchowa

Rehabilitacja ruchowa ukierunkowana jest na korygowanie zaburzeń statyki ciała, przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu się wad oraz wyrównywanie zaburzeń motoryki dużej i małej. W tym celu stosowane są ćwiczenia wzmacniające mięśnie, rozluźniające i zwiększające ruchomość stawów, usprawniające koordynację ruchową, orientację w schemacie ciała
i przestrzeni, zborność ruchową, rozwijające równowagę, doskonalące chodzenie, uczące prawidłowego oddychania oraz ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające.

Zajęcia prowadzone są w grupach 3-4 osobowych dwa razy w tygodniu dla każdego dziecka na sali terapii ruchowej wyposażonej w niezbędny sprzęt ( sprzęt do integracji sensorycznej, bieżnie, orbitreki, rowery stacjonarne i inne).