tekstSzkoła Przysposabiająca do Pracy Stowarzyszenia HANDICAP istniejąca od 1998 roku jako szkoła rzemiosła artystycznego została przekształcona w szkołę przysposabiającą do pracy w systemie 3-letnim.  Obok przedmiotów teoretycznych prowadzimy naukę zawodu skoncentrowaną wokół dwóch specjalności - tkactwo i ceramika.

Przeciwwskazaniem zdrowotnym do podjęcia nauki jest zaburzone widzenie barw oraz znacznie zaburzona sprawność rąk.

Szkoła daje możliwość kształcenia młodzieży niepełnosprawnej w specjalności, która jest dla nich najbardziej satysfakcjonująca i wyposaża w umiejętności dostosowane do indywidualnych możliwości i zainteresowań.

Obok nauki młodzież korzysta z rehabilitacji psychoruchowej.