Stowarzyszenie HANDICAP jest organizacją pożytku publicznego. Zapraszamy Państwa do przekazania na rzecz Stowarzyszenia 1% podatku dochodowego.

Będzie to dla nas bezcennym wsparciem. Nasz KRS: 0000023795.

Wsparciem moralnym dla Stowarzyszenia HANDICAP jest umieszczenie na Państwa stronach internetowych linku do naszego sajta:W tym celu wystarczy umieścić w kodzie odpowiedniej strony następujący ciąg:

<table border="0" width="100%" id="table3" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr><td><p align="center"><a target="_blank" href="http://www.handicap.edu.pl"><img border="0" src="http://www.handicap.edu.pl/images/banner5.gif" width="158" height="88"></a></td></tr></table>