Barbara Ficner

  Przewodnicząca Stowarzyszenia i współzałożycielka Stowarzyszenia i Zespołu Szkół, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (specjalizacja - psychologia kliniczna), podyplomowe studium pedagogiki specjalnej, sprawuje opiekę psychologiczną nad uczniami.

Anna Kurilec
 Dyrektor Zespołu Szkół Stowarzyszenia, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (specjalizacja - pedagogika nauczanie początkowe), studia podyplomowe o kierunku rewalidacja, sprawuje funkcję dyrektora oraz prowadzi zajęcia z techniki w szkole podstawowej.

KADRA PEDAGOGICZNA

GRAŻYNA BORYSIONEK
WSP Zielona Góra – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, DSWE Wrocław - studia podyplomowe: terapia pedagogiczna, DSWE Wrocław - studia podyplomowe: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, studium podyplomowe: – oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna; nauczyciel dzieci młodszych, dodatkowo prowadzi warsztaty teatralne.

BRYGIDA CAŁUS
Uniwersytet Wrocławski – pedagogika rewalidacja, ukończony kurs doskonalenia o profilu psychoedukacyjnym, szkolenie w zakresie kinezjologii cz. III; prowadzi zajęcia ogólnokształcące w szkole przysposabiającej do pracy.
dudzikowska

BEATA DUDZIKOWSKA
 Uniwersytet Wrocławski – pedagogika, dyplomowany nauczyciel dziecka młodszego, kurs kwalifikacyjny – oligofrenopedagogika, kursy drugiego stopnia: kinezjologia, metoda dobrego startu, prowadzi zajęcia edukacji wczesnoszkolnej oraz zajęcia terapeutyczne "poznawanie świata metodą M.Montesori".

 

Anna DubiŃska 
DSWE Wrocław – pedagogika, kurs kwalifikacyjny – oligofrenopedagogika, kurs tkactwa artystycznego I, II stopnia, prowadzi pracownię tkactwa artystycznego, zajęcia plastyczne i techniczne w szkole przysposabiającej do pracy.

foto

Marzena PeroŃ
Uniwersytet Wrocławski – pedagogika rewalidacja, nauczyciel szkoły podstawowej, prowadzi zajęcia z funkcjonowania w środowisku, muzyki i plastyki, z
ajmuje się również terapią pedagogiczną dzieci młodszych.

 


Anna
Kutera

PWSSP Wrocław - malarstwo, DODN – kurs kwalifikacyjny - pedagogika, prowadzi zajęcia w pracowni ceramicznej oraz zajęcia plastyczne w szkole przysposabiającej do pracy.

Magdalena KAŁKUN-Markiewicz
Uniwersytet Wrocławski – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, kurs kwalifikacyjny – oligofrenopedagogika, prowadzi zajęcia z funkcjonowania w środowisku, muzyki i techniki w szkole podstawowej.

Alicja Pacześniak
AWF Wrocław – Wydział Rehabilitacji Ruchowej, AWF studia podyplomowe wychowanie fizyczne, AWF studia podyplomowe pedagogika, kurs kwalifikacyjny terapeuta SI, oligofrenopedagogika, nauczyciel wychowania fizycznego, prowadzi zajęcia rehabilitacji ruchowej i nauki tańca towarzyskiego.JUSTYNA SZCZERBAŃ

 Uniwersytet Wrocławski – pedagogika rewalidacja, studia podyplomowe -  zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel szkoły podstawowej.


Andrzej SawCzuk 

 Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu, studia podyplomowe oligofrenopedagogika, prowadzi lekcje religii.

Foto
KATARZYNA Szyszkowicz 

 DSWE Wrocław– pedagogika specjalna, studia podyplomowe - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel szkoły podstawowej, prowadzi zajęcia z funkcjonowania w środowisku, muzyki i plastyki.
monika-slowik

MONIKA WITWICKA
DSW Wrocław - pedagogika specjalna, nauczyciel szkoły podstawowej, prowadzi zajęcia z funkcjonowania w środowisku, muzyki i plastyki,

 ŁUCJA CHOJNICKA  
WSPS Warszawa – rewalidacja, zajmuje się przysposobieniem do pracy uczniów starszych - gospodarstwo domowe. 

WIOLETTA SZUFLAT  >
WSP Zielona Góra – pedagogika nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, DSWE Wrocław - studia podyplomowe - terapia pedagogiczna, kurs kwalifikacyjny – oligofrenopedagogika, uczy funkcjonowania w środowisku, muzyki, plastyki i techniki w szkole podstawowej.

   

Terapeuci:

Beata Abel
muzykoterapeuta
 Uniwersytet Wrocławski – wychowanie przedszkolne i kształcenie zintegrowane Akademia Muzyczna we Wrocławiu – muzykoterapia

Marta kajrowicz
logopeda
Uniwersytet Wrocławski – pedagogika, podyplomowe studium logopedyczne

GABRiELA DRAGUN  
logopeda , dr nauk humanistycznych

Uniwersytet Wrocławski - filologia polska

studia podyplomowe w zakresie logopedii

JOANNA STAŃCZAK-URBAŃSKA

logopeda

Uniwersytet Wrocławski - filologia polska, podyplomowe studia logopedyczne

BEATA ANDRZEJEWSKA

pedagog 

Uniwersytet Wrocławski - pedagogika specjalna, kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej

MALWINA SZÓSTAK

pedagog

Uniwersytet Opolski - pedagogika, terapia pedagogiczna

Akademia Medyczna Wrocław - studia podyplomowe logopedii klinicznej

studia podyplomowe oligofrenopedagogika

MARIA MATUSZEWSKA

psycholog

Uniwersytet Wrocławski - psychologia

studia podyplomowe - diagnoza i orzecznictwo upośledzenia umysłowego

MAGDALENA ANDRZEJEWSKA

psycholog

Uniwersytet Wrocławski - psychologia

studia podyplomowe doradztwa zawodowego

RENATA ZYCHMAŃSKA

logopeda

Uniwersytet im.A.Mickiewicza w Poznaniu - filologia polska

studia podyplomowe - logopedia ogólna i kliniczna

JOLANTA FRANKOWSKA

logopeda

Uniwersytet Wrocławski - filologia polska

studia podyplomowe - logopedia

TERESA DZIKOWSKA

logopeda

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - pedagogika specjalna - rewalidacja upośledzonych umysłowo

studia podyplomowe - logopedia

studium neurologopedii

ANNA KASPRZAK

pedagog terapeuta

Uniwersytet Wrocławski - pedagogika specjalna

kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogiki

studia podyplomowe - techniki relaksacyjne

JUSTYNA KIEK

terapeuta zajęciowy, pedagog

Uniwersytet Wrocławski - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 

studia podyplomowe - oligofrenopedagogika

MACIEJ ŚRUTWA

terapeuta zajęciowy

AWF - wychowanie fizyczne osób z niepełnosprawnością intelektualną