Stowarzyszenie HANDICAP jest organizacją pozarządową nonprofit działającą od 1993 roku, od 2004 roku zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego. Statutowa działalność Stowarzyszenia sprowadza się do podejmowania działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin.

Stowarzyszenie wyznacza sobie podstawowe kierunki działania:

  • ustalenie programu edukacji i realizacja kształcenia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, zgodnie z wypracowanym modelem edukacyjnym
  • zapewnienie optymalnego rozwoju intelektualnego i funkcjonowania społecznego, stworzenie warunków integracji społecznej
  • pomoc i doradztwo psychologiczne rodzinie dziecka upośledzonego.

Podstawową formą działania jest prowadzenie ośrodka terapeutycznego wraz ze szkołami:

  • szkoła podstawową
  • szkołą przysposabiającą do pracy

Ponadto Stowarzyszenie organizuje wystawy prac plastycznych dzieci niepełnosprawnych, przeglądy twórczości, imprezy artystyczne oraz wyjazdy integracyjne.

Wdrażana przez HANDICAP formuła kształcenia dzieci specjalnej troski poprzez wszechstronną stymulację rozwoju i przygotowanie do podjęcia pracy, daje naszym podopiecznym szansę na znalezienie własnego miejsca w życiu i uzyskanie maksymalnie możliwego poziomu sprawności i samodzielności.