Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020 (wtorek) zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w ogrodzie szkolnym.

Zapraszamy uczniów klas starszych o godz. 9.00:
– zespoły klasowe Szkoły Przysposabiającej do Pracy,
– zespół klasowy p. Karoliny Kubań,
– zespół klasowy p. Grażyny Borysionek.

Zapraszamy uczniów klas młodszych o godz. 10.00:
– zespół klasy I,
– zespół klasowy p. Marzeny Peroń,
– zespół klasowy p. Andżeliki Staszczyk,
– zespół klasowy p. Justyny Szczerbań,
– zespół klasowy p. Magdaleny Markiewicz.

Przypominamy o konieczności zachowania reżimu sanitarnego, w tym utrzymania dystansu społecznego. W trosce o wspólne dobro oraz bezpieczeństwo, wskazane jest zasłanianie ust oraz nosa przez rodziców/ opiekunów prawnych.